Diependaele start campagne om uithuiszettingen te vermijden

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) start een campagne om meer bekendheid te geven aan het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU). “We stellen vast dat het Fonds nog te weinig gekend is in Vlaanderen, dit leidt tot uithuiszettingen of huurgeschillen die te vermijden zijn”, zegt hij.

Sinds de start van het Fonds in het najaar van 2020 zijn er 547 aanvragen voor een tussenkomst goedgekeurd, samen goed voor 500.000 euro aan financiële steun. Maar het potentieel is veel groter, stelt Diependaele vast. Zo is er voor 2023 een budget van 6,2 miljoen euro vrijgemaakt.

Via een gerichte campagne wil hij het bestaan van het Fonds nu breder bekendmaken. De campagne verloopt via advertenties op sociale media en in de geschreven pers. Bij bepaalde zoekopdrachten in online zoekmachines zal het Fonds ook als eerste resultaat te zien zijn.

“Door de stijgende levenskost is het niet ondenkbaar dat bewoners met een huurachterstand geconfronteerd worden. Het is belangrijk dat ze weten dat ze bij het OCMW terechtkunnen voor een afbetalingsplan, daarom lanceren we ook een extra campagne zodat we heel gericht die mensen kunnen bereiken en helpen die het nodig hebben”, zegt minister Diependaele.

Hoe verloopt een tussenkomst van het Fonds? Wanneer een huurder of verhuurder een huurachterstand vaststelt, kan hij bij het OCMW een begeleidingsovereenkomst afsluiten. Dat OCMW engageert zich dan om de huurder te begeleiden in het afbetalen van de huurachterstand, de verhuurder krijgt tegelijk een deel van de achterstallige huur terugbetaald. Als tegemoetkoming voor zijn begeleiding kan het OCMW naast een forfaitaire vergoeding tot 60 procent van de totale huurachterstand per dossier terugkrijgen van het Fonds.

Zolang de huurachterstand niet oploopt en de huurder zich aan het afbetalingsplan houdt, kan hij niet uit zijn woning gezet worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *