Duitsland: “elektrische auto’s maken snelheidslimiet op autobahn overbodig”

Tot op heden zijn grote delen van het Duitse snelwegnet – de fameuze Autobahn – nog steeds vrij van een snelheidslimiet. De algemene invoering van een snelheidsbeperking wordt er met de regelmaat van de klok weer bovenaan de agenda geplaatst. Het is een geliefkoosd onderwerp van zowel de groenen als voorstanders van meer veiligheid.

Steeds luidere politiek roep om snelheidslimieten

Tot op heden bleek er echter onvoldoende politieke wil om een algemene limiet – de vaak gesuggereerde 130km/u – in te voeren. De discussie wordt er niet eenvoudiger om omdat een lagere snelheidsbeperking volgens sommige onderzoeken zou leiden tot een hogere filedruk en dat op haar beurt voor meer vervuiling. En op veiligheidsvlak scoort Duitsland ook hoge toppen. De ongevalstatistieken zijn er beter dan in veel landen mét een snelheidsbeperking. Een recente politieke demarche voor de invoering van een algemene maximumsnelheid kon alweer geen meerderheid vinden, maar het onderwerp blijft maar opduiken en het draagvlak wordt er steeds breder.

“Mensen zullen toch niet meer snel kunnen rijden”

De Duitse minister van transport, Volker Wissing, drukt recente geruchten over besprekingen over de invoering van een maximumsnelheid in Duitse media alweer de kop in. Nochtans hoort Wissing tot een coalitie (in Duitsland aan de macht sinds oktober 2021) die een snelheidslimiet wel degelijk op de agenda had staan. Wissing verstopt zich achter de elektrische toekomst. Die maakt volgens hem een snelheidslimiet overbodig. “Mensen zullen toch niet snel meer kunnen rijden want ze zullen hun batterijen moeten sparen” verklaarde hij tegen Duitse media.

Wissing wil zelfs het Duitse snelwegnet uitbreiden. Hij pakt uit met een studie die aantoont dat zowel personen als vrachtvervoer in de toekomst verder zal toenemen (volgens schattingen met zo’n 50 miljoen ton per jaar) en hij wil het Duitse wegennet aanpassen aan het verwachte debiet. Dat stuit alweer op weerstand van groen, dat beweert dat meer wegen aanleggen strijdig is aan de milieudoelstellingen van de natie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *