Energieminister Van der Straeten: “Overwinstbijdrage levert dit voorjaar 434,5 miljoen euro op”

De solidariteitsbijdrage die geïnd wordt bij de gas- en oliesector, levert dit voorjaar bijna 435 miljoen euro aan de Belgische schatkist op. Dat laat federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) weten. De regering wil dat geld gebruiken om de maatregelen te financieren die ze heeft genomen om de energiefactuur van de mensen te helpen verlichten. 

“Zorgen dat de overwinsten worden aangepakt en terug worden gegeven via verschillende steunpakketten. Daar hebben we in december voor gezorgd aan de hand van drie wetten die respectievelijk de gassector, petroleumsector en elektriciteitssector viseren en met elk hun eigen timing en procedure. Vandaag kan ik u de eerste resultaten melden”, liet minister Van der Straeten weten in de Energiecommissie van het parlement.

Gasnetbeheerder Fluxys heeft halverwege deze maand de voorziene 300 miljoen euro aan solidariteitsbijdrage overgeschreven, zegt de minister. De ondernemingen die handelen in ruwe aardolie en aardolieproducten kregen vorige week de factuur in de bus voor het eerste semester van 2022: ruim 134,5 miljoen euro.

De overwinstbelasting voor elektricteitsbedrijven is een stuk complexer. Daar verwacht de regering de eerste betalingen pas in het najaar. “Elke euro die via de overwinstbelasting wordt geïnd, gaat integraal terug naar onze gezinnen en bedrijven”, aldus nog minister Van der Straeten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *