Federale regering bereikt akkoord over accijnzen op energie, btw blijft op 6 procent

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de energiefactuur. De btw op gas en elektriciteit blijft permanent op 6 procent, maar in ruil worden er accijnzen op energie geheven. Ook wordt het zogenoemde uitgebreid sociaal tarief in fases afgebouwd.

Vanaf 1 april wordt de btw op gas en elektriciteit permanent verlaagd op 6 procent. In maart vorig jaar had de regering de btw van 21 naar 6 procent verlaagd om de snelle prijsstijgingen voor energie enigszins te temperen. Die maatregel is enkele keren verlengd, maar omdat de maatregel erg duur is voor de federale begroting heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nu een definitieve regeling uitgewerkt om de prijzen aanvaardbaar te houden voor de consument, maar ook om de kosten voor de federale overheid beheersbaar te houden.

Daarom worden er vanaf 1 april accijnzen geheven op gas en elektriciteit. Er komt een welbepaald tarief op een basispakket en een hoger tarief voor wie meer verbruikt dan dat basispakket. De regering heeft wel een soort noodrem ingebouwd: mochten de energieprijzen voor 1 april weer de hoogte in schieten, worden de accijnzen uitgesteld. 

Daarnaast wordt het uitgebreid sociaal tarief afgebouwd in vier fasen. Dat geldt nu voor 2 miljoen mensen of 1 miljoen gezinnen. Het uitgebreide sociaal tarief was in 2021 ingevoerd om meer mensen te beschermen. Vanaf volgend jaar zal het alleen gelden voor wie geniet van bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen (een leefloon, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of de inkomensgarantie voor ouderen), zoals vóór 2021. De groep die er toen is bijgekomen, zal geleidelijk aan weer meer moeten gaan betalen (per kwartaal wordt het lager tarief telkens met 25 procent afgebouwd).

Dat alles zal vermoedelijk leiden tot een energiefactuur die zo’n 20 euro duurder is dan vandaag, tenzij de gas- en elektriciteitsprijzen tegen dan nog verder zakken. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *