Fluvius treedt juridisch op tegen hardnekkige weigeraars van digitale meters

Wie stelselmatig weigert om een digitale meter te laten plaatsen voor gas en elektriciteit, riskeert gerechtelijk vervolgd te worden. Dat zegt netbeheerder Fluvius. “Sinds enkele weken sturen we zogenaamde laatstekansbrieven naar hardnekkige weigeraars”, duidt woordvoerder Björn Verdoodt. Het gaat om ongeveer 1 procent van de klanten.

Is het normaal dat ik nog geen uitnodiging kreeg?

Ja, dat kan zeker. Fluvius begon in 2019 haar klanten uit te nodigen om de meters te plaatsen. Momenteel heeft nog maar één derde van de Vlaamse huishoudens een digitale meter hangen, twee derde heeft nog een oude klassieke meter in huis. “Fluvius is momenteel nog volop bezig met de uitrol van de digitale meter. Lang niet alle Vlamingen kregen al een uitnodiging om de digitale meter te plaatsen. Deze groep zal nog een uitnodiging ontvangen en moet dus niets ondernemen”, vertelt Björn Verdoodt van Fluvius.

Wie riskeert een gerechtelijke procedure?

Fluvius zal nu stappen ondernemen voor wie de uitnodigingen blijft negeren. “Sinds enkele weken sturen we zogenaamde laatstekansbrieven naar de hardnekkige weigeraars. Voor alle duidelijkheid: dit gaat over klanten die ofwel expliciet aangaven geen digitale meter te willen, of die pertinent blijven weigeren om een afspraak te maken. Sommigen maken dan weer wel een afspraak, maar zijn niet thuis wanneer Fluvius langskomt. Bij deze klanten zullen we overgaan tot gerechtelijke procedures. We hopen dat het niet zover moet komen, maar het zal in een aantal gevallen ongetwijfeld wel zo zijn”, duidt Verdoodt.

Mag ik dan geen digitale meter weigeren?

Neen. Je kan de plaatsing van een digitale meter voor elektriciteit en aardgas niet weigeren. De digitale meter is verplicht binnen de Europese Unie, en dus ook in Vlaanderen. Daarom plaatst Fluvius sinds 1 juli 2019 alleen nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas. 

Heb je zonnepanelen geïnstalleerd vóór 2021, zijn die zonnepanelen nog geen 15 jaar oud én heb je nog een klassieke elektriciteitsmeter, dan biedt Fluvius je de mogelijkheid om een digitale meter te laten plaatsen wanneer ze in jouw buurt digitale meters plaatsen. Wanneer je niet ingaat op dit aanbod, kan je de plaatsing nog uitstellen tot 1 januari 2025. Je loopt dan wel een hogere premie van de Vlaamse overheid mis. 

Wat riskeer je wanneer je blijft weigeren?

Ongeveer 1 procent van de klanten van de netbeheerder weigert nog steeds expliciet een digitale meter te laten plaatsen. Als je blijft weigeren, zal Fluvius de juridische procedure opstarten. Meerdere malen niet ingaan op de uitnodiging is ook een vorm van weigeren, idem voor het missen van meerdere afspraken

In dat geval ontvang je een aangetekend schrijven waar je opnieuw de gelegenheid krijgt om een afspraak te maken. Wanneer je niet reageert binnen de 15 werkdagen na de verzenddatum van de aangetekende brief, zal het dossier worden overgemaakt aan de juridische dienst van Fluvius. 

Wanneer ook hieraan geen gevolg wordt gegeven, ontvang je een eerste ingebrekestelling. Hiervoor wordt jou een kost aangerekend van 273,84 euro. Wanneer ook daar geen reactie op volgt, wordt jouw dossier overgemaakt aan een advocaat van de netbeheerder en kan die een gerechtelijke procedure opstarten. Die stuurt je een tweede ingebrekestelling waarin ze opnieuw toestemming vragen om de digitale meters te laten plaatsen. Hiervoor wordt er opnieuw een kost aangerekend van 295,66 euro.  

Reageer je nog steeds niet na 5 werkdagen, dan zal worden overgegaan tot dagvaarding. De zaak zal dan voor de rechtbank komen.  

Heeft een digitale meter voordelen?

Er is het comfort en gebruiksgemak. De meter stuurt gedetailleerde verbruikersgegevens automatisch naar Fluvius. De meterstanden aflezen is niet meer nodig en de meteropnemer hoeft niet meer langs te komen. 

Je krijgt ook meer inzicht in verbruik. Via de online toepassing “Mijn Fluvius” kan je precies zien hoeveel energie je wanneer verbruikt. Zo ga je bewuster omgaan met je energie en kan je je verbruik bijsturen. Dat komt zowel het klimaat als je factuur ten goede. 

Er zijn ook meer mogelijkheden. Je kan een digitale meter “slim” maken door hem te koppelen aan bepaalde apps, toepassingen en “slimme” huishoudtoestellen. Zo kan je je elektrische apparaten laten werken op de meest voordelige tijdstippen. Ook het verkopen van je overtollige zonnepanelenenergie aan je leverancier of anderen is ondertussen mogelijk, net als een maandelijkse facturatie op basis van je echte verbruik in plaats van het gekende systeem met voorschotten.

Hoeveel klanten hebben wel al een digitale meter?

Intussen installeerde Fluvius eind vorig jaar al meer dan 2,16 miljoen digitale tellers. Dat is ongeveer een derde van de meters die geplaatst moeten worden. “Het is de bedoeling om tegen eind volgend jaar 80 procent van de klassieke meters om te zetten naar digitale meters. En in 2029 moet de volledige omschakeling gebeurd zijn”, besluit Verdoodt.

Alle details kan je nalezen op de site van Fluvius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *