Inflatie vertraagt fors tot 8 procent: gas en elektriciteit goedkoper, voeding blijft pieken

De inflatie in ons land is opnieuw gedaald en fors deze keer: van 10,35 procent in december naar 8,05 procent in januari. Dat betekent dat het leven weer iets minder snel duurder is geworden dan vorige maand. Het gaat om de derde daling op rij: in oktober stond de inflatie in België nog op 12,27 procent. Voeding is wel nog altijd 16 procent duurder dan vorig jaar. 

Wat betekent deze daling voor mijn portemonnee?

De inflatie bedraagt nu 8,05 procent. Dat betekent dat wat je in januari 2022 voor 100 euro kon kopen, nu 108 euro kost. Het leven blijft dus nog altijd duurder worden, maar wel iets minder snel dan in oktober vorig jaar. Toen bedroeg de inflatie 12,27 procent: het hoogste cijfer in bijna 50 jaar. 

Een opvallende uitschieter zijn de voedingsprijzen. Die zijn nog altijd 16 procent hoger dan een jaar geleden. “In tegenstelling tot de algemene inflatie zien we bij de voedingsprijzen wel nog een stijgende tendens”, zegt journalist Steven Rombaut.

Vooral oliën, vis, zuivelproducten, vlees, brood en granen zijn de afgelopen maanden sterk gestegen.

Hoe komt het dat de inflatie toch blijft dalen?

De inflatie is voor de derde maand op rij gedaald en deze keer fors. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat gas en elektriciteit goedkoper zijn geworden”, zegt Steven Rombaut. 

“De prijs van gas daalt al sinds eind augustus. 1 megawattuur kostte eind augustus 340 euro op de groothandelsmarkt. Vandaag is dat 57 euro. Dat is nog altijd een pak meer dan pakweg 3 jaar geleden, maar die dalende gasprijs is het voorbije anderhalf jaar een belangrijke verklaring geweest voor de stijgende inflatie. Nu krijgen we het omgekeerde effect en gaat die dalende gasprijs zich vertalen in een lager inflatiecijfer.

Gaan de lonen nu dalen?

“Het leven wordt nog altijd duurder, dus een loondaling zit er zeker niet aan te komen”, verzekert Steven Rombaut. 

Toch worden er dit jaar veel minder loonindexeringen verwacht. “We mogen ervan uitgaan dat de inflatie ook de komende maanden verder zal dalen, onder meer door die dalende energieprijzen. Het Planbureau verwacht dat de spilindex dit jaar één keer wordt overschreden, in april. Een groot verschil met vorig jaar: toen is de spilindex maar liefst 5 keer overschreden.”

“Dat betekent dat de sociale uitkeringen in mei nog eens met 2 procent zouden stijgen, de lonen van het overheidspersoneel in juni met 2 procent. In andere sectoren kunnen de lonen al wat vroeger stijgen, of wat later, op het einde van het kwartaal bijvoorbeeld. Dat hangt af van sector tot sector. Maar het is in elk geval een heel ander verhaal dan die 5 overschrijdingen van de spilindex vorig jaar.”

Hoe gaan de banken reageren?

Er wordt verwacht dat de banken opnieuw forse renteverhogingen gaan doorvoeren. “Bij de Europese Centrale Bank mogen we ervan uitgaan dat het opnieuw om een half procentpunt gaat, bij de Amerikaanse Fed om 0,25 procentpunt.

Die renteverhogingen moeten de economie wat vertragen en de inflatie temperen. “Lenen zal duurder worden, sparen aantrekkelijker. Bedrijven gaan minder geneigd zijn om geld te lenen om bijvoorbeeld een nieuwe fabriek op te starten.”

Deze producten en diensten zijn sterk gestegen/gedaald tegenover januari 2022:

Stijgend:
 • Huisbrandolie: +46,7%
 • Hout en andere vaste brandstoffen: +45,6%
 • Andere eetbare oliën dan olijfolie (bv. frituurolie): +37%
 • Eieren: +34,3%
 • Margarine en plantaardige vetten: +31,1%
 • Volle melk: +30,6%
 • Magere en halfvolle melk: +27,6%
 • Boter: +27,3%
Dalend:
 • Smartphones: -11,2%
 • Televisies: -10,1%
 • Andere brandstoffen (LPG): -7,6%
 • Aardgas: -7,1%
 • Software: -3,1%
 • Autoverzekering: -2,7%
 • Petroleumgas: -1,0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *