Kaarten is gezond: deze zes levenskeuzes verkleinen de kans op geheugenverlies

Het gaat om een studie van het Chinese Nationale Centrum voor Neurologische Stoornissen in Peking. Zij voerden een studie uit over een periode van tien jaar, waarbij onderzocht werd in welke mate gezonde levenskeuzes een impact hadden op het risico op geheugenverlies. Dat ons geheugen er op achteruitgaat naarmate we ouder worden, is soms onoverkomelijk, maar kennelijk hebben we wel een invloed op de snelheid waaraan het achteruit gaat.

Zes factoren

Wetenschappers onderzochten 29.000 volwassenen die ouder waren dan zestig, met een normale cognitie, over een periode van tien jaar. Aan het begin van de studie onderzochten ze eerst in welke mate iemand een genetisch risico liep op de ziekte van Alzheimer. Daarna werd een levensstijlscore berekend op basis van zes factoren: een gezond dieet, geregeld bewegen, sociaal contact (minstens twee keer per week), cognitieve activiteiten (zoals kaarten, lezen, spelletjes spelen… ), niet drinken en niet roken. Hoe meer van die factoren op iemand van toepassing waren, hoe hoger de score. Zo waren er drie groepen: een gunstige groep (vier tot zes factoren), gemiddelde groep (twee tot drie factoren) en ongunstige groep (0 tot 1 factor). Er was ook een groep dat het Alzheimer-gen droeg, en een groep die het niet droeg.

Gezond eten is van tel

Uit de studie bleek dat iedere gezonde factor geassocieerd werd met een tragere achteruitgang van het geheugen. Een gezond dieet bleek het meest effect te hebben, gevolgd door de cognitieve activiteit en beweging. Zelfs mensen die het Alzheimer-gen droegen, ervoeren een tragere achteruitgang wanneer ze een van de zes leefstijlfactoren hadden. Mensen met vier tot zes factoren hadden bijna 90% minder kans om dementie te ontwikkelen, aldus de studie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *