Loonplafond krijgt ook in 2022 extra verhoging boven op inflatie

De forse indexatie van de lonen, na de hoge inflatie in 2022, zal ook doorsijpelen in het wettelijk pensioen. Dat komt omdat het wettelijk pensioen berekend wordt op basis van het loon tijdens een loopbaan, zo schrijft De Tijd zaterdag.

Voor de hogere lonen is er extra goed nieuws. Het loonplafond, de grens waarboven een hoger loon geen aanleiding meer geeft tot een hoger wettelijk pensioen, gaat naar omhoog. Het plafond steeg in 2022 met 11,85 procent naar 71.519,98 euro. Het gaat om de indexatie en om een bijkomende verhoging door de regering. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer komt dat nieuwe plafond nu neer op een brutoloon van 5.200 à 5.500 euro per maand.

In het kader van de pensioenhervorming besliste de federale regering in 2020 het loonplafond te verhogen. “Tussen 2020 en 2024 is een reële verhoging van het loonplafond gepland die overeenkomt met ongeveer 14 procent. Die komt boven op de verhoging door de indexatie”, luidt het op het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS).

Ook de minimumpensioenen worden tussen 2020 en 2024 fors opgewaardeerd en stijgen meer dan de inflatie. Volgens de Federale Pensioendienst is het minimumpensioen voor een alleenstaande in 2022 met 13,34 procent gestegen naar 1.637 euro bruto per maand. Omdat het minimumpensioen sterker stijgt, verkleint de kloof tussen het maximum- en het minimumpensioen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *