Minister Lalieux heeft nieuw pensioenvoorstel klaar en neemt ambtenarenpensioen in het vizier

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft zes nieuwe voorstellen klaar om de pensioenplannen betaalbaar te houden. Dat schrijft “Het Nieuwsblad” en het nieuws is bevestigd aan VRT NWS. Volgens het kabinet van Lalieux zullen de voorstellen de volgende drie weken in de ministerraad zullen worden besproken. De minister wil onder meer iets doen aan de koppeling van de ambtenarenpensioenen aan de weddes en stelt ook voor om bedrijven te beboeten die te weinig 60-plussers in dienst hebben. 

Hoe houdt ons land de pensioenhervorming betaalbaar? Een belangrijke kwestie, want bij gebrek aan zo’n betaalbaar plan houdt de Europese Unie 850 miljoen euro relancesteun in. De Commissie valt vooral over de pensioenbonus uit het pensioenplan van vorige zomer, die te duur zou uitvallen. Daarom komt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met zes nieuwe voorstellen om het pensioenplan van de federale regering betaalbaar te houden.

Vandaag is de minister zelf niet beschikbaar om toelichting te geven, maar op haar kabinet horen we dat het gaat om evenwichtige voorstellen waarvan het kernkabinet op de hoogte is gebracht. Het is de bedoeling dat de ministerraad er zich de komende drie weken over buigt, zodat eind deze maand of begin volgende maand knopen kunnen worden doorgehakt.

Opmerkelijk: Lalieux toont zich bereid om iets te doen aan de koppeling van de ambtenarenpensioen aan de weddes van de ambtenaren, tot nu toe een heilig huisje voor de PS. Voor de pensioenbonus zou er een plafond komen en werkgevers die te weinig 60-plussers in dienst hebben, zouden beboet worden. Ontdek hieronder de zes voorstellen van de minister van Pensioenen. 

  • Perequatie is geen taboe. Lalieux wil het mechanisme aanpassen waarbij de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de weddes van de ambtenaren. Die stijging wil ze plafonneren tot maximaal 0,5 procent. Voor de allerhoogste ambtenarenpensioenen zou er een stijging met een maximaal forfaitair bedrag komen.
  • Hogere belasting op hoog aanvullend pensioen. Wie een wettelijk pensioen heeft, betaalt daarop 31 procent belastingen. Door het belastingvoordeel is dat bij het aanvullend pensioen maar 10 procent. Lalieux wil die “fiscale onrechtvaardigheid” wegwerken door hogere belastingen te heffen op wie voor zijn aanvullend pensioen een hoog kapitaal heeft opgebouwd.
  • Meer 60-plussers aan het werk. Meer mensen langer aan het werk houden is het recept om de pensioenen betaalbaar te houden. Dat is volgens Lalieux ook een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Omdat het daar beter kan, wil ze werkgevers beboeten die te weinig 60-plussers in dienst hebben.
  • Vervroegd pensioen voor wie 42 jaar heeft gewerkt. De minister wil voor het vervroegd pensioen voor iedereen gelijke criteria.
  • Zieke ambtenaren later met pensioen. Nu kunnen ambtenaren bij langdurige ziekte al vroeg met pensioen worden gestuurd, waardoor ze de facto vaak voorgoed buiten de arbeidsmarkt vallen. Lalieux wil daarom het tijdelijk ziektepensioen van 2 jaar verlengen om te vermijden dat die mensen worden uitgerangeerd.
  • Gelijke toegang tot minimumpensioen voor iedereen. Na het bedrag voor het minimumpensioen wil Lalieux nu ook de toegang tot dat minimumpensioen gelijkschakelen. Dat zou voor iedereen 30 gewerkte jaren moeten betekenen, in plaats van 30 jaar voor werknemers of zelfstandigen nu en 20 jaar voor ambtenaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *