Onaangename verrassing in vernieuwd Waals Parlement: gsm-netwerk werkt niet naar behoren, extra onkosten noodzakelijk

Het gsm-netwerk in het nieuw gebouwde deel van het Waals Parlement blijkt te zwak te zijn. Om dat probleem op te lossen moeten er bijkomende gsm-antennes worden geplaatst. Volgens de krant “Le Soir” betekent dit een meerkost van minstens 85.000 euro. Het gebouw kost sowieso al veel meer dan begroot: naar schatting 46,1 miljoen in plaats van 10 miljoen euro.

De verviervoudiging van het budget van het Waals Parlementsgebouw wordt momenteel bekeken door het Rekenhof en wordt ook onderzocht door het gerecht. 

Maar er is nog slecht nieuws. “Het gsm-netwerk werkt inderdaad niet zoals het hoort”, bevestigt parlementsvoorzitter André Frédéric (PS) aan “Le Soir”. “We zijn daarvan nog maar enkele weken geleden op de hoogte gebracht.”

Het bureau van het Waals Parlement heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor bijkomende gsm-antennes. Geschatte extra kosten: 85.000 à 140.000 euro. De reële kosten zullen pas gekend zijn nadat de aanbesteding is toegekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *