Restauratie historische omwalling in Leuvens stadspark kan van start gaan

De restauratie van de historische omwalling in het Sint-Donatuspark van Leuven, beter bekend als het stadspark, kan midden dit jaar van start gaan. De gemeenteraad van Leuven heeft maandagavond het bestek voor de werken goedgekeurd.

In 2011 stortte een deel van de omwalling, die dateert uit de periode van de eerste middeleeuwen, in. Het hoogteverschil tussen de zijde van het stadspark en de drie meter lager liggende tuinen van de woningen aan de Charles de Beriotstraat zorgde voor de instorting: het hoogteverschil maakte dat het fundament van de omwalling instabiel werd.

De stad besliste daarop om de omwalling te restaureren, en deed eerst een grondige studie. Nu de studie is afgerond, is een concretere timing bekendgemaakt. De werken, die in twee fasen verlopen, zouden volgens de huidige planning midden 2023 kunnen starten. Allereerst wordt er gebouwd aan het fundament van de omwalling, daarna kan de muur opnieuw worden opgebouwd.

Er worden micropalen voorzien om de fundering te verbeteren. Om de stabiliteit te verbeteren, wordt ook de grond opgehoogd of voorzien van keerelementen. De muur wordt opnieuw opgebouwd uit de oorspronkelijke stenen, die al die tijd in de stadswerkplaats bewaard zijn gebleven.

De volledige werken zullen volgens de huidige schatting 1,3 miljoen euro kosten. De plannen zijn maandagavond unaniem goedgekeurd op de Leuvense gemeenteraad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *