Steeds meer baby’s en kleuters belanden in jeugdzorg: bijna een verdubbeling en 7.000 kinderen op wachtlijst

Steeds meer baby’s en kleuters komen terecht in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Het gaat zowel om kinderen die in een voorziening worden opgenomen, als kinderen die binnen hun gezin of via pleegzorg geholpen worden. Op drie jaar tijd, tussen 2018 en 2021, zijn de cijfers bijna verdubbeld. 

Steeds meer jonge kinderen (jonger dan 5 jaar) komen terecht in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die Groen-voorzitter en Vlaams parlementslid Vaneeckhout opvroeg. Dezelfde tendens is zichtbaar bij jonge lagereschoolkinderen.

  • Terwijl in 2018 nog 1.017 baby’s en peuters in de jeugdzorg zaten, steeg dat cijfer in 2021 naar 1.879
  • Als de cijfers voor 0- tot 8-jarigen onder de loep worden genomen, gaat het in dezelfde periode om een toename van 5.173 kinderen in een jeugdhulptraject naar 9.038.
  • Bij kleuters van 3 tot 5 jaar is er sprake van bijna een verdubbeling (1.706 naar 3.377). Ook bij 6- tot 8-jarigen pieken de cijfers, daar is een stijging van 54% op te tekenen.

De sterkste stijging is te zien in coronajaar 2020, maar ook daarvoor en daarna gingen de cijfers in stijgende lijn. 

Wie hulp nodig heeft, komt op wachtlijst

“Dat steeds meer gezinnen beroep moeten doen op dit soort uitzonderlijke hulpverlening is erg verontrustend”, zegt Vaneeckhout. “Een gezin heeft niet van de ene dag op de andere nood aan deze verregaande hulpverlening. Deze stijgende cijfers tonen aan dat het beleid vandaag er niet in slaagt om alarmsignalen vroegtijdig op te pikken.” 

Volgens Vaneeckhout moet wie hulp nodig heeft, daar bovendien lang op wachten. Eind 2021 stonden bijna 7.000 kinderen op een wachtlijst en moest 42% van de kinderen langer dan 6 maanden wachten op hulp. Voor 26% is dat zelfs langer dan een jaar. “Steeds meer jonge kinderen en hun ouders hebben nood aan professionele hulp, maar komen terecht op een wachtlijst. Minister Crevits schiet hier tekort en moet dringend ingrijpen”, vindt Vaneeckhout.

Hij benadrukt nog dat uithuisgeplaatste jeugdhulp erg uitzonderlijk is. Alleen in hoge nood wordt een kind weggehaald bij de ouders. In veel gevallen kan met de nodige professionele begeleiding – voor zowel het kind als de ouders – een kind na een tijd ook weer naar huis. “Maar daarvoor is het een absolute prioriteit dat in gevallen van hoge nood er snel hulpverlening is en die is er nu niet.” Hij vraagt aan minister Crevits om te investeren in jeugdzorg. “Die hulpverlening moet absoluut versterkt worden.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *