Studie toont aan: “Plug-inhybrides zijn niet altijd zo klimaatvriendelijk als fabrikanten beweren”

Sommige plug-inhybrides stoten meer CO2 uit dan de fabrikanten beweren. Dat blijkt uit een Oostenrijkse studie. Bond Beter Leefmilieu (BBL) grijpt de resultaten aan om de regering op te roepen de verkoop van dergelijke wagens te ontmoedigen. Specialisten in autotechologie nuanceren echter de resultaten van de studie.

Plug-inhybrides zijn wagens die zowel een verbrandingsmotor hebben als een elektrische motor die met een stekker wordt opgeladen. Ze worden aangeprezen als een klimaatvriendelijk alternatief voor gewone diesel- of benzinewagens, omdat ze minder CO2 zouden uitstoten.  

Onderzoekers van de Universiteit van Graz in Oostenrijk hebben op vraag van Transport & Environment, een ngo die zich inzet voor duurzaam vervoer, testen uitgevoerd met 3 plug-inhybrides. Ze wilden nagaan of de CO2-uitstoot van de wagens wel beantwoordde aan wat de fabrikanten beweerden, en of de wagens met hun elektrische batterij wel zo ver geraakten als ze volgens de fabrikanten zouden moeten doen.    

De geteste wagens waren een BMW 3 serie, een Peugeot 308 en een Renault Megane.

Test 1: elektrisch rijden in de stad

In een eerste test moesten de wagens een traject afleggen in en rond Graz, waarbij ze enkel hun elektrische motor mochten gebruiken. Twee van de drie fabrikanten bleken al meteen door de mand te vallen. Zo raakte de BMW met een volle batterij maar 41 kilometer ver, 26 procent minder dan de fabrikant beweert. De Peugeot deed het zelfs nog slechter: 34 kilometer, of 47 procent minder dan wat de fabrikant voorspiegelt. 

Alleen de Renault voldeed (ruim) aan de verwachtingen. De wagen legde met een volle batterij 50 kilometer af, 2 procent meer dan wat hij volgens het boekje had moeten doen.

Test 2: van buiten de stad naar het centrum

In een tweede test volgden de wagens een typisch pendeltraject: van een plek buiten de stad naar het stadscentrum en terug. Ze vertrokken met een volle batterij en reden al naargelang de boordcomputer het aanbeval elektrisch of op fossiele brandstof. Ondertussen werd de CO2-uitstoot gemeten. Bij de Peugeot en de Renault bleek de CO2-uitstoot respectievelijk 1.2 en 1.7 maal hoger te zijn dan officieel was aangegeven. Bij de BWM was de uitstoot zelfs 3 keer hoger.     

Test 3: op benzine of diesel in de stad

In een laatste test moesten de wagens opnieuw de stad in. Maar ditmaal gebruikten ze enkel hun verbrandingsmotor. Hun CO2-uitstoot lag nu 4 tot 7 keer hoger dan aangegeven. 

Voor Transport & Environment tonen de testen aan dat plug-inhybrides niet echt klimaatvriendelijk zijn, en dat ze niet gesubsidieerd mogen worden. Mobiliteitsexperte Naomi Cambien van Bond Beter Leefmilieu treedt die kritiek bij. “In België worden nog altijd meer plug-inhybrides verkocht dan volledig elektrische modellen. Ze worden aangeprezen als ideale tussenoplossing, omdat ze enerzijds minder CO2 uitstoten en anderzijds toelaten om er ver mee te rijden, zoals je met een gewone diesel- of benzinewagen kan. De testen tonen aan dat dit onzin is.”   

 “Fabrikanten stellen de uitstoot van hun plug-inhybrides te rooskleurig voor. Regeringen mogen zich daar niet aan laten vangen. Ze verdienen geen subsidies. De enige wagens die de toekomst hebben, zijn elektrische. Alleen zij verdienen fiscale ondersteuning,” aldus Cambien.

In ons land krijgen alleen bedrijven die plug-inhybrides aanschaffen een fiscaal voordeel maar dat vervalt op 1 juli 2023. Voor particulieren geldt het voordeel sowieso niet. 

Luc Claessens, onderzoeker autotechnologie aan de Thomas More hogeschool, is niet verrast door de resultaten van de studie, maar hij nuanceert ook. De autofabrikanten voorspellen het verbruik van een plug-inhybride aan de hand van Europese testnormen, samengevat als WLTP, of “Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure”. Met deze wereldwijd aanvaarde methode worden de CO2-uitstoot, het brandstofverbruik en het elektrisch bereik van personenwagens en bestelwagens bepaald.

De tests van fabrikanten gebeuren letterlijk op een rolband in een laboratorium – en dus niet op de echte weg – en gaan voor plug-inhybrides uit van de veronderstelling dat de auto 80 procent van de tijd elektrisch rijdt. Dat is echter zelden het geval. Gebruikers vinden niet steeds een laadpaal en laden de elektromotor soms slechts occasioneel op.

“Zo is er een fabrikant die stelt dat een van haar plug-inhybrides ruim 1 liter fossiele brandstof verbruikt per 100 kilometer, maar als je de elektromotor niet tijdig oplaadt, zit je aan 6 liter, zoals bij een gewone benzine- of dieselwagen dus. Zo kom je in een vergelijkende studie makkelijk aan 5 tot 7 maal het vooropgestelde verbruik en uitstoot.”

“De tekortkomingen in het bereik van de elektromotor zijn ook makkelijk te verklaren”, vervolgt Claessens, “want dat bereik wordt berekend op een theoretische, constante snelheid van 47 kilometer per uur bij een buitentemperatuur van 20 graden Celsius. Rij je in de winter en aan een onregelmatige snelheid – wat logisch is tijdens een stadstraject – dan daalt je bereik uiteraard.”

Claessens heeft wel begrip voor de oproep van de Bond Beter Leefmilieu, maar suggereert een tussenoplossing. “Voor veel particulieren is een volledig elektrische wagen vandaag simpelweg nog te duur en plug-inhybrides zijn een waardevol tussenstation naar duurzamer rijden. Je kan perfect nagaan hoeveel een plug-inhybride fossiel of elektrisch heeft gereden na het uitlezen van de boordcomputer. Je kan mensen belonen om tijdig op te laden en meer met de elektromotor te rijden. Daar zou je dan een fiscale stimulans voor kunnen krijgen, want bij een ideaal gebruik van een plug-inhybride daalt de CO2-uitstoot wel degelijk”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *