Treintickets duurder, mucomedicijnen terugbetaald en minder ouderschapsverlof: dit verandert op 1 februari

Morgen begint een nieuwe maand waarin traditioneel heel wat dingen veranderen. Zo wordt het mucomedicijn Kaftrio terugbetaald vanaf 6 jaar, wordt een MIVB-ticket voor 65-plussers goedkoper, terwijl de prijs van treintickets stijgt. Tijdskrediet en thematische verloven worden ingeperkt. En wie pelletkorrels in huis heeft, kan misschien een cheque aanvragen. Ontdek de wijzigingen in dit overzicht. 

Mucomedicijnen terugbetaald

Het geneesmiddel Kaftrio, voor de behandeling van mucoviscidose, zal vanaf woensdag 1 februari ook voor kinderen van 6 tot 11 jaar volledig terugbetaald worden. Sinds 1 september wordt het dure Kaftrio al terugbetaald voor kinderen vanaf 12 jaar. De terugbetaling is wel afhankelijk van een aantal medische criteria.

Kaftrio is een geneesmiddel voor mensen met mucoviscidose. De taaislijmziekte heeft een grote impact op de ziektelast en de levenskwaliteit van de patiënten. Het geneesmiddel verbetert de longfunctie, zorgt voor een vermindering van het aantal opstoten, doet antibiotica afnemen en geeft mucopatiënten een betere levenskwaliteit.

Er is ook overeengekomen om de monotherapie Kalydeco, voor patiëntjes vanaf 4 maanden, terug te betalen. Dat geneesmiddel herstelt de zout-waterbalans in de luchtwegen, waardoor de slijmen dunner worden en de longen beter worden beschermd. Die therapie wordt nu al terugbetaald vanaf 2 jaar.

MIVB goedkoper voor 65-plus

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB voert enkele productaanpassingen door. Op woensdag 1 februari komt er een nieuw ticket voor telewerkers en vanaf 1 juli daalt het jaarabonnement voor Brusselse 65-plussers sterk in prijs.

Wie ouder is dan 65 en in Brussel woont, kan vanaf 1 juli voor 12 euro een jaar lang alle trams en bussen van de MIVB nemen. Tot nu toe hing daar een prijskaartje van 60 euro aan vast. Het tarief wordt daarmee gelijkgetrokken met de prijs die een jonge Brusselaar (18-24 jaar) tegenwoordig betaalt.

De verandering werd aangekondigd met de voorstelling van de Brusselse begroting in oktober. Daarbij ging er veel aandacht naar opvang van de verhoogde levenskost door onder meer de energiecrisis.

Ook het veranderde pendelgedrag krijgt aandacht. Sinds de coronacrisis met telewerk, is een traditioneel abonnement niet meer voordelig voor werknemers die slechts 2 tot 3 dagen per week naar kantoor moeten. Zij kunnen vanaf 1 februari gebruikmaken van een nieuw flexibel ticket van 75 ritten dat gedurende 90 dagen geldig is.

Tijdskrediet wordt ingeperkt

De mogelijkheden voor tijdskrediet en thematische verloven, zoals ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor ambtenaren, worden vanaf woensdag 1 februari ingeperkt. De regering besliste hierover in oktober vorig jaar, bij de opmaak van de begroting van 2023.

  • Voltijds ouderschapsverlof aanvragen kan vanaf 1 februari enkel voor kinderen tot 5 jaar. Halftijds of een vijfde tijdskrediet opnemen voor kinderen tussen 5 en 8 jaar oud kan wel nog altijd. De RVA verduidelijkt dat het recht op voltijds ouderschapsverlof blijft bestaan tot de 8e verjaardag van het kind, maar de werknemer kan enkel een uitkering krijgen als het kind nog geen 5 jaar is. Daarnaast wordt het totale aantal maanden waarin men ouderschapsverlof kan opnemen teruggeschroefd van 51 tot 48.
  • Ook de anciënniteitsvoorwaarden worden aangescherpt. Tot nog toe moesten werknemers minstens 24 maanden anciënniteit hebben in het bedrijf om tijdskrediet op te nemen, vanaf 1 februari wordt dat minimaal 36 maanden. Er komt ook een tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voor voltijds tijdskrediet. Wie deeltijds werkt, krijgt toegang na 24 maanden tewerkstelling. 
  • Aan de voorwaarden voor het ouderschapsverlof – maximum vier maanden per kind – verandert er niets, maar anciënniteitstoeslagen en supplementen verdwijnen voor werknemers van ouder dan 50 jaar. Dat geldt ook voor loopbaanonderbreking.

De Gezinsbond en de Vrouwenraad zijn kritisch voor de aanpasingen. Volgens Vrouwenraad-voorzitter Knikman wordt de combinatie van werk en gezin er “zeker niet gemakkelijker op”. 

Recht op pelletcheque

Wie in aanmerking komt voor de zogenaamde pelletcheque, ter waarde van 250 euro, kan daarvoor vanaf 1 februari een aanvraag indienen bij de overheidsdienst Economie. De cheque is bedoeld voor wie vooral met pellets verwarmt.

Wie voldoet aan de voorwaarden, kan op deze site een formulier afdrukken en vervolgens terugsturen. Daarnaast komt er ook een webapplicatie. “Normaal” gaan die allebei op 1 februari online, aldus de betrokken dienst.

Wie al gebruik kon maken van de mazoutcheque, de cheque voor propaan in bulk of de federale premie voor het basispakket gas, komt niét in aanmerking. Ook wie al het sociaal tarief geniet voor gas, maakt geen kans.

Een andere voorwaarde is dat de pellets in een tankwagen of op palletten geleverd moeten zijn, in een bestelling van minstens 500 kg en dat tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023. Wie de cheque aanvraagt, zal een kopie van de factuur en een bewijs van betaling moeten voorzien. De aanvragen kunnen gebeuren tot en met 30 april.

Treintarieven verhoogd

Spoorwegmaatschappij NMBS trekt vanaf februari de tarieven op. Gemiddeld gaat het om een stijging van zo’n 9%. De verhoging is nodig om de gestegen werkingskosten, zoals energieprijzen en inflatie, deels te drukken. Ook de Diabolo-toeslag, voor ritten van en naar Brussels Airport, gaat op 1 februari omhoog.

Een Senior Ticket voor 65-plussers kost vanaf 1 februari 7,80 euro (+0,60 euro) en een Youth Ticket tot 26 jaar 7,10 euro (+0,50 euro). Een gewone tienrittenkaart (Standard Multi) wordt 9 euro duurder tot 93 euro digitaal of 96 euro op papier. Ook het boordtarief, de toeslag voor wie een vervoersbewijs koopt op de trein, stijgt van 7 euro naar 9 euro.

Tot slot zullen reizigers extra moeten betalen voor de Diabolo-toeslag. Die bedraagt vanaf 1 februari 6,40 euro, in plaats van 6,20 euro. Toch hoopt de NMBS treinreizen nog aantrekkelijk te houden dankzij enkele “interessante initiatieven”. De spoorwegmaatschappij belooft regelmatig promoacties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *