Vikings staken Noordzee over naar Groot-Brittannië met hun honden en paarden

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Durham (VK) hebben ontdekt dat Vikings hun eigen paarden en honden meenamen toen ze in de 9e eeuw de Noordzee overstaken naar Groot-Brittannië. Dit geeft aan dat ze de dieren niet ergens onderweg gestolen hebben, zoals wel vaker gedacht wordt.

In het plaatsje Heath Wood in het Verenigd Koninkrijk ligt de enige bekende Vikingcrematiebegraafplaats. Eind vorige eeuw vonden archeologen van de Universiteit van York (VK) daar de gecremeerde resten van twee volwassenen, een kind, een paard, een hond en een varken. Wetenschappers van de VUB en de Universiteit van Durham analyseerden die resten via een isotopenanalyse.

Het is namelijk zo dat de concentraties van strontiumisotopen lokaal verschilt, afhankelijk van de geologische lagen. Wanneer levende wezens planten eten, nemen ze die strontiumisotopen in via hun voedsel en zo wordt het calcium in hun botten vervangen door strontium. De verhouding strontiumistopen toont zo waar de mensen of dieren vandaan komen.

“Uit onze analyse bleek dat één volwassene en verschillende dieren vrijwel zeker afkomstig zijn uit het Baltische gebied in Scandinavië, dat zowel Noorwegen en Midden- en Noord-Zweden omvat”, zegt hoofdauteur van de studie Tessi Löffelmann.

De resultaten tonen aan dat Vikings toch niet de ruwe dieven en plunderaars zijn, terwijl ze traditioneel wel zo omschreven worden. Dat ze hun eigen dieren vanuit Scandinavië meevoerden naar Groot-Brittannië is nieuw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *