Voortbestaan Brussels Airport in gevaar?

Omdat Vlaanderen nog altijd geen bindend stikstofakkoord heeft, kan Brussels Airport geen nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Als dat niet voor de zomer gebeurt, is er geen vliegverkeer mogelijk.

Ook Brussels Airport stoot immers stikstof uit. Volgens Bond Beter Leefmilieu stootte de luchtvaart in Vlaanderen in 2019 het equivalent stikstof uit van 1.500 varkensstallen. Naast de luchthaven ligt het Floordambos, een beschermd natuurgebied, dat van Europa beschermd moet worden tegen nog meer stikstof.

Brussels Airport dringt er zelf op aan om te weten hoeveel stikstof het mag uitstoten en hoopt dat er over het stikstofakkoord, al vorig jaar in februari ingediend, snel kan worden gestemd in het Vlaams parlement. 

“Er is inderdaad een reëel probleem”, zegt Luc Lavrysen, professor emeritus in het milieurecht en momenteel ook voorzitter van het Grondwettelijk Hof, bij Het Nieuwsblad. “Europa verplicht ons om de natuurgebieden in stand te houden. Indien blijkt dat de impact op die gebieden negatief is, is er een probleem. Deze zaak is dus serieus te nemen.”

De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven van Zaventem uit 2004, loopt af in juli 2024. Tegen deze zomer moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

(Fausto by Tagtik/Source: De Standaard, Nieuwsblad/Picture: Thomas Bormans on Unsplash)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *