Vorig jaar kwamen er 104.000 inwoners bij in België (en dat komt vooral door de Oekraïense vluchtelingen)

De Oekraïense vluchtelingen in ons land zijn goed voor meer dan de helft van de aangroei van de bevolking vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste demografische vooruitzichten die Statbel en het Federaal Planbureau vandaag publiceerden. Daardoor was de groei van de bevolking in 2022 ook uitzonderlijk hoog. Voor de volgende decennia zal vooral de Vlaamse bevolking blijven aangroeien, zij het minder sterk dan de voorbije jaren. In Wallonië zal de aangroei veel lager zijn, en in Brussel zal ze zelfs helemaal stilvallen.

Hoeveel zielen telt ons land, en hoe sterk is dat aantal in 2022 gegroeid? Dat weten we pas in juni zeker, wanneer de officiële bevolkingsstatistiek bekend gemaakt wordt. Maar vandaag publiceerden Statbel en het Federaal Planbureau al een voorlopige oefening. Daaruit blijkt dat er in 2022 104.000 inwoners bij kwamen in ons land. 

Opvallend: meer dan de helft van die aangroei komt door migratie, uit Oekraïne om precies te zijn. 63.000 Oekraïners, vooral vrouwen en meisjes, kregen het voorbije jaar een tijdelijke verblijfsvergunning in ons land. Dat maakt van 2022 een piekjaar in de statistieken.

Welke gevolgen die piek op langere termijn zal hebben voor het Belgische bevolkingsaantal, is moeilijk in te schatten. Dat hangt immers af van hoe lang de oorlog zal duren, hoeveel Oekraïners er in 2024 terugkeren wanneer hun tijdelijke bescherming afloopt, en hoeveel er in ons land blijven en ook familie (zoals vaders, echtgenoten of zonen) laten overkomen. Daarom werkte het Planbureau twee scenario’s uit: een “maximumscenario” waarbij de meeste Oekraïners terugkeren, en een “minimumscenario” waarin de meeste Oekraïners in ons land blijven en gezinsleden laten overkomen. Vervolgens berekende het Planbureau het gemiddelde van die twee scenario’s.

De Brusselse bevolking groeit niet meer aan

Tot 2070 (want zo ver in de toekomst probeerde het Planbureau te kijken) zal de Belgische bevolking blijven aangroeien, zij het aan een lager tempo dan de vorige decennia. En ook dan zal migratie de motor blijven achter die aangroei. Het Planbureau verwacht dat de Belgische vrouw tegen 2070 gemiddeld 1,72 kinderen zal krijgen. Dat is een stijging van ongeveer 0,2 tegenover vandaag, maar op zichzelf nog steeds te weinig om de bevolking op peil te houden.

De bevolkingsstijging zal zich ook niet in alle gewesten op dezelfde manier doorzetten. Vooral de Vlaamse bevolking zal verder blijven stijgen, tot 8 miljoen inwoners in 2070 (tegenover 6,2 miljoen in 2022). Dat is volgens het Planbureau een iets lager tempo dan de voorbije jaren, maar nog steeds “stevig”. De groei zal vooral komen doordat inwoners van Wallonië en Brussel verhuizen naar Vlaanderen, de zogenaamde interne migratie.

In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent zich een ander beeld af. In Wallonië zal de bevolking weliswaar blijven groeien, maar aan een veel lager tempo dan in Vlaanderen. In 2070 zullen er 3,9 miljoen Walen zijn, of 6 procent meer dan vandaag. Ter vergelijking: de Vlaamse bevolking zal met 19 procent stijgen.

In Brussel is de situatie nog markanter. Daar verwacht het Planbureau dat de groei helemaal zal stilvallen, of “grenzen aan 0 procent”, zoals het het zelf uitdrukt. Jaarlijks zouden er nog slechts honderd Brusselaars bij komen. Dat komt doordat er veel meer Brusselaars zullen verhuizen naar Wallonië en Vlaanderen. Anders dan in het verleden zal de migratie uit het buitenland niet meer volstaan om dat te compenseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *