Welke energiepremies zijn er nog? En hoe kan ik ze aanvragen?

Een basispakket energie, stookolie- en pelletcheque, verwarmingspremie… De overheid heeft het voorbije jaar allerlei premies en steunmaatregelen in het leven geroepen om de torenhoge energiefacturen wat te milderen. Maar wie heeft nu weer recht op welke premie? En wat moet je ervoor doen? Een overzicht, voor wie door de bomen het bos niet meer ziet.

Basispakket energie

Iedereen die voor zijn woning een aardgas- en/of elektriciteitscontract heeft afgesloten, kan in aanmerking komen voor het basispakket energie. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een korting van 135 euro per maand op de gasfactuur, en 61 euro per maand op de elektriciteitsfactuur. De korting gold oorspronkelijk enkel voor de maanden november en december 2022, maar is verlengd naar januari, februari en maart 2023. 

De korting wordt automatisch afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen, of wordt rechtstreeks op een bankrekening gestort.

Het basispakket elektriciteit/gas geldt enkel voor wie al van voor 31 december 2022 een variabel contract heeft (voor de maanden november en december werd naar referentiedatum 30 september 2022 gekeken). Ook wie een vast contract heeft dat na 30 september 2021 is afgesloten of vernieuwd heeft recht op het basispakket energie. 

Wie het sociaal tarief krijgt, heeft geen recht op het basispakket energie. Wie te veel verdient, moet achteraf een deel terugbetalen via de belastingen (hoe dat juist zit, lees je in dit artikel). Wie verwarmt met propaan of butaan heeft ook geen recht op het basispakket gas.

Gezinnen die gedomicilieerd zijn in een gebouw met een collectieve gasinstallatie, waarvan het contract voldoet aan de tarief- en prijsvoorwaarden, hebben ook recht op het basispakket gas. Die toekenning gebeurt niet automatisch. De houder van het gascontract, meestal de verhuurder, moet dan een aanvraag indienen. Dat kan online, per e-mail of via de post. Meer informatie vind je hier.

Wie een woning huurt “inclusief onkosten” en niet rechtstreeks bijdraagt aan de gaskosten, ontvangen geen basispakket gas. Ook woonzorgcentra en hun bewoners komen niet in aanmerking. 

Wat als ik het basispakket energie (nog) niet heb gekregen?

Normaal krijg je de korting automatisch door de energieleverancier. Mocht dat niet het geval zijn, en je voldoet wel aan de voorwaarden, dan kan je tussen 23 januari en 30 april 2023 een online aanvraag indienen via de website van de FOD Economie, per mail of schriftelijk via de post. 

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor het basispakket gas vind je hier. Voor het basispakket elektriciteit kan je hier terecht.

Stookoliecheque van 300 euro

Voor mensen die (hun hoofdverblijfplaats) verwarmen met stookolie of propaan is er een eenmalige “verwarmingstoelage” van 300 euro, beter bekend onder de naam: stookoliecheque. De toelage is er voor wie stookolie of propaan liet/laat leveren tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Om de stookoliecheque te innen, moet je een aanvraagformulier indienen. Dat kan online of via een aangetekende zending. Het formulier vind je op de website van de FOD Economie. Let op: de aanvraag kan niet via mail worden ingediend en moet binnen zijn voor 30 april.

Op de website vind je ook de antwoorden op de meest gestelde vragen terug.

De stookoliecheque bedroeg oorspronkelijk 225 euro. In september vorig jaar besliste de federale regering om de premie te verhogen naar 300 euro. Wie de 225 euro al had ontvangen, zal automatisch het extra saldo van 75 euro op zijn rekening gestort krijgen.

Pelletcheque van 250 euro

Wie uitsluitend verwarmt met pellets kan eenmalig een premie van 250 euro krijgen. De premie kan normaal vanaf vandaag worden aangevraagd bij de FOD Economie. De overheidsdienst maakt in de loop van de dag bekend hoe de aanvraag precies kan worden ingediend.

De premie geldt voor de aankoop van ten minste 500 kg houtpellets in bulk, in de periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2023. De pellets moeten in een tankwagen of op palletten worden geleverd. Voor de aanvraag is een bewijs van betaling nodig en de factuur van de bestelling. De aanvraag moet binnen zijn voor 30 april 2023.

Verwarmingspremie van 100 euro

Iedereen die voor zijn hoofdverblijfplaats een elektriciteitscontract heeft, kon eenmalig een verwarmingspremie van 100 euro krijgen. Die werd automatisch via de elektriciteitsleverancier toegekend. Wie de premie niet automatisch had gekregen, kon nog tot 17 november 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Wie dat niet heeft gedaan, is te laat en komt niet meer in aanmerking.

100 euro premie bovenop het Groeipakket

In Vlaanderen krijgen gezinnen met een sociale toeslag in hun Groeipakket twee keer een extra premie van 100 euro per kind. De premie wordt automatisch toegekend en is bedoeld om de koopkracht van gezinnen met een beperkt inkomen te ondersteunen.

De premie van €100 werd eind november ’22 een eerste keer uitbetaald, in mei ’23 volgt de tweede betaling. 

Steunmaatregelen

Naast deze premies zijn er ook allerlei steunmaatregelen om de (energie)crisis door te komen. Zo is de btw op elektriciteit sinds het voorjaar van 2022 tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent. Voorlopig geldt de btw-verlaging nog tot 31 maart 2023, maar wordt wellicht blijvend. Om de brandstofprijzen te temperen, is er nog tot 31 maart een verlaging van de accijnzen op diesel en benzine. 

Om gezinnen met een laag inkomen te beschermen, is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas uitgebreid. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (laag gezinsinkomen) heeft sinds de coronacrisis tijdelijk ook automatisch recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. De uitbreiding geldt voorlopig tot 31 maart.

Het sociaal tarief voor energie wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Je hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die elke drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Hier kan je bekijken of je in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming. 

Verder is in Vlaanderen de Jobbonus eenmalig met 100 euro verhoogd, zijn er tijdelijk verhoogde verbouwpremies en extra beschermmaatregelen voor wie problemen heeft om zijn energiefactuur te betalen. Zo is het voor netbeheerders tot 30 april verboden om huishoudens af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas. En de huurprijzen van slecht geïsoleerde woningen en appartementen mogen tot 30 september niet geïndexeerd worden.

Een volledig overzicht van de steunmaatregelen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *