Wie met minderjarigen werkt, moet vanaf 1 februari uittreksel strafregister voorleggen

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren wil werken, gaande van voetbaltrainers tot regisseurs van jeugdtheaters, zal vanaf 1 februari een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen aan de organisatie waarvoor ze werken. Dat uittreksel moet aantonen dat de nieuwe werknemer geen verleden heeft van kindermishandeling of kindermisbruik.

De maatregel is de concretisering van een van de 71 maatregelen in het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld, dat de Vlaamse regering eerder heeft goedgekeurd. Het was voordien ook een van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Leerkrachten en jeugdhulpverleners moeten vandaag al een uittreksel van hun strafregister – het voormalige ‘attest van goed gedrag en zeden’- voorleggen wanneer ze een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Op initiatief van ministers Zuhal Demir en Ben Weyts wordt dat principe nu uitgebreid naar andere sectoren, waaronder de sportsector, en zal het ook gelden voor alle welzijnswerkers die met minderjarigen werken.

Minister Demir erkent dat geen enkele maatregel elk risico op misbruik kan uitsluiten. “Nulrisico bestaat niet. Maar deze eenvoudige, logische maatregel niet nemen zou bijna schuldig verzuim zijn. Je kan toch onmogelijk uitleggen dat een geregistreerd pedofiel zich vrij kan bewegen op een sportclub of toneelschool”, aldus Demir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *