Woon je in de buurt van landbouwgebied? Dan heb je wellicht meer onkruidverdelger in je urine

Jongeren die in de buurt van landbouwgrond wonen, hebben meer resten in hun urine van de onkruidverdelger glyfosaat. Dat blijkt uit onderzoek van het humane biomonitoringprogramma van Steunpunt Milieu en Gezondheid. “Gezondheidsrisico’s van glyfosaat en AMPA moeten wel degelijk in acht worden genomen.”

“Op het platteland wonen, wordt over het algemeen gezien als gezond”, stellen de onderzoekers. “Maar hoe meer je woning omringd wordt door landbouwvelden, hoe meer resten van het giftige product AMPA in je urine terug te vinden zijn.”

Voor dit onderzoek keken wetenschappers vooral naar de hoeveelheid landbouwgrond die mensen omringt, en niet zozeer naar de afstand tot die landbouwgrond. Daarna zocht men in de urine van adolescenten naar pesticiden en herbiciden (of onkruidverdelgers) die in Vlaanderen worden gebruikt.

In totaal namen 424 jongeren aan het onderzoek deel. De studie gebeurde in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. Ook de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne werkten mee.

“We stellen vast dat meer landbouwgrondgebruik rond je woning gerelateerd is aan een verhoging van de niveaus van AMPA in je urine”, vertelt Katrien De Troeyer, verbonden aan de Faculteit Geneeskunde van UAntwerpen. “AMPA is een zogeheten biomarker (een aanwijzing, red.) voor blootstelling aan de onkruidverdelger glyfosaat, zoals Roundup. Dat is overigens sinds 2018 verboden voor particulieren.”

Slechts één Europees land gebruikt nog meer pesticiden

“Gezondheidsrisico’s van glyfosaat en AMPA moeten wel degelijk in acht worden genomen voor mensen wiens huis omringd wordt door landbouwvelden”, aldus nog De Troeyer. Voor andere onderzochte biomarkers werden geen significante verbanden gevonden.

Pesticiden en onkruidverdelgers worden wereldwijd gebruikt in de landbouw. Blootstelling aan die producten brengt heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee zoals kanker, diabetes, ziektes aan de luchtwegen of neurologische aandoeningen.

Bijna de helft van Vlaanderen bestaat uit landbouwgrond. Ook hier worden pesticiden op grote schaal gebruikt, vooral in de fruit-, aardappel- en graanteelt. Per jaar wordt bijna acht kilogram onkruidverdelger per hectare akkerland gebruikt, waardoor België de op een na grootste pesticidegebruiker per hectare in Europa is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *